Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Welkom op het raadsinformatiesysteem

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. De stukken die daarbij besproken worden zijn ook openbaar. In het raadsinformatiesysteem staan alle stukken die de gemeenteraad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Ook voor u zijn deze stukken beschikbaar. Naast de raadsvergaderingen en de bijbehorende stukken vindt u hier ook informatie over informatieavonden, werkbezoeken, de agendacommissie en artikel 41 vragen. Meer informatie over het systeem kunt u vinden onder de help-link

Vergaderingen: september 2016

Aanvang Type vergadering Locatie
20 september 2016, 19:30

Onderwerpen zijn o.a.:

 • 1: Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis200916
 • 2: Benoemen lid werkgeverscommissie griffie gemeente Oosterhout
 • 3: Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout
 • 4: Actualisatie nota Buiten spelen in Oosterhout
 • 5: Krediet uitrol nieuwe afvalinzamelmethodiek
In totaal 16 onderwerpen in deze raadsvergadering
Raadsvergadering raadzaal
06 september 2016, 19:30

Documenten:

 • Zwaaikom presentatie raad 06092016
 • Everdenberg-Oost raad presentatie 06092016
Informatieavond raadzaal
13 september 2016, 19:00

Documenten:

 • presentatie nota buiten spelen 13 september 2016
 • 28. College; Begroting 2017 - ombuigingen
 • Enqueteformulier uitwerkingsopdrachten Ombuigingen begrotin g 2017
 • presentatie 13 september ombuigingen
Informatieavond raadzaal en vergaderkamer 4
07 september 2016, 19:30

Documenten:

 • 28. College; Begroting 2017 - ombuigingen
Informatieavond raadzaal

Belangrijke documenten

Datum Type document Titel
9 mei 2012 Artikel 41 antwoord Cursus omgaan met geld