Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Welkom op het raadsinformatiesysteem

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. De stukken die daarbij besproken worden zijn ook openbaar. In het raadsinformatiesysteem staan alle stukken die de gemeenteraad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Ook voor u zijn deze stukken beschikbaar. Naast de raadsvergaderingen en de bijbehorende stukken vindt u hier ook informatie over informatieavonden, werkbezoeken, de agendacommissie en artikel 41 vragen. Meer informatie over het systeem kunt u vinden onder de help-link

Vergaderingen: oktober 2016

Aanvang Type vergadering Locatie
04 oktober 2016, 19:30

Documenten:

 • Presentatie water- en rioleringsplan 2017-2021
 • Presentatie begroting 2017 - 4 oktober 2017
Informatieavond -
11 oktober 2016, 19:30

Documenten:

 • Agenda klankbordgroep sociaal domein 11 okt. 2016
 • Verslag Wmo bijeenkomst 19 september 2016 IO16060420
 • wmo beeldversie oosterhout in beeld
Informatieavond raadzaal
18 oktober 2016, 19:30

Onderwerpen zijn o.a.:

 • 1: Beleid hulp bij het huishouden 2017
 • 2: Compensatiebesluit cliĆ«nten die geen (hoger) beroep hebben ingesteld tegen de...
 • 3: Vaststelling van bestemmingsplan Dorst, herziening 2 (Oude Tilburgsebaan)
 • 4: Vaststelling van bestemmingsplan Slotjes, herziening 2 (Van Oldeneellaan)
 • 5: Initiatiefvoorstel VVD, D66, CDA en Gemeentebelangen inzake afschaffen velver...
In totaal 16 onderwerpen in deze raadsvergadering
Raadsvergadering raadzaal
05 oktober 2016, 19:30

Documenten:

 • Agenda werkbijeenkomst sociaal domein 5 okt. 2016
 • 10. college; Participatiewet
Informatieavond vergaderkamer 4

Belangrijke documenten

Datum Type document Titel
9 mei 2012 Artikel 41 antwoord Cursus omgaan met geld