Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Welkom op het raadsinformatiesysteem

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. De stukken die daarbij besproken worden zijn ook openbaar. In het raadsinformatiesysteem staan alle stukken die de gemeenteraad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Ook voor u zijn deze stukken beschikbaar. Naast de raadsvergaderingen en de bijbehorende stukken vindt u hier ook informatie over informatieavonden, werkbezoeken, de agendacommissie en artikel 41 vragen. Meer informatie over het systeem kunt u vinden onder de help-link

Vergaderingen: december 2016

Aanvang Type vergadering Locatie
06 december 2016, 19:30

Documenten:

  • 161206 Notitie Visie boodschappenstructuur Oosterhout
  • 9. college; visie boodschappenstructuur
  • 46. Ahold; visie boodschappenstructuur
  • 44. MKB; boodschappenstructuur Oosterhout
  • 37b. bijlage brief aan raad visie op de boodschappenstructuur
Informatieavond raadzaal
13 december 2016, 19:30

Onderwerpen zijn o.a.:

  • 1: Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis131216
  • 2: Schrijven van brieven voor gevangen
  • 3: Uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA
  • 4: Vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind)...
  • 5: Voorstel tot vaststelling Co√∂rdinatieverordening ruimtelijk plannen
In totaal 17 onderwerpen in deze raadsvergadering
Raadsvergadering raadzaal

Belangrijke documenten

Datum Type document Titel
9 mei 2012 Artikel 41 antwoord Cursus omgaan met geld