Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Amendementen

Hieronder vindt u het overzicht van de ingediende amendementen van dit jaar. U kunt navigeren door de jaren heen, door op de jaartallen te klikken. U kunt de volgorde van de lijst veranderen door op de tussenkopjes te klikken.Amendementen zijn voorstellen van een of meer fracties om een voorliggende nota te wijzigingen. Als een meerderheid van de raad voor stemt, is het amendement aangenomen. De raadsnota is dan gewijzigd. Daarna stemt de raad over de gewijzigde raadsnota. Een amendement hoort dus altijd bij een raadsnota.

Datum Essentie Indiener(s) Raadsnota Besluit