Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Artikel 41 vragen

Hieronder vindt u het overzicht van alle artikel 41 vragen die gesteld zijn in dit jaar. U kunt navigeren tussen de jaren, door op de jaartallen te klikken. De volgorde van de vragen kunt u bepalen door op de tussenkopjes te klikken. Indien het antwoord gegeven is staat dit achter de vraag.Raadsfracties hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college middels een brief. Dit staat in artikel 41 van het Reglement van Orde, vandaar de term Artikel 41 vragen. De vragen worden gesteld aan het college en zijn openbaar. Het college heeft zich ten doel gesteld de vragen binnen vier weken te beantwoorden. Het antwoord is ook openbaar.

Datum Indiener(s) Vraag Antwoord