Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Bijlage 3 - Notitie grondexploitaties van de commissie BBV (maart 2016)

Document type
Bijlage
Datum ingediend
4 oktober 2016
Raadsnotanummer

Bijbehorende vergaderingen

Datum / Tijd Type
08 november 2016, 15:30 Raadsvergadering