Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Informatieavonden

Hieronder vindt u het overzicht van informatieavonden per jaar. Ongeveer twee keer per maand vindt er een informatieavond plaats ter voorbereiding op een raadsvergadering. Deze avonden zijn bedoeld om de raadsleden bredere, meer technische of toelichtende informatie te geven over onderwerpen die (in de toekomst) op de concept-agenda staan.

Aanvang Onderwerp Locatie