Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Informatieavonden

Hieronder vindt u het overzicht van informatieavonden per jaar. Ongeveer twee keer per maand vindt er een informatieavond plaats ter voorbereiding op een raadsvergadering. Deze avonden zijn bedoeld om de raadsleden bredere, meer technische of toelichtende informatie te geven over onderwerpen die (in de toekomst) op de concept-agenda staan.

Aanvang Onderwerp Locatie
17 januari 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
Zwaaikom, stand van zaken De Contreie, uitleg iBabs/website/RIS raadzaal
14 februari 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
stand van zaken cultureel vastgoed en stategische analyse binnensport raadzaal
14 maart 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
28 maart 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
11 april 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
09 mei 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
20 juni 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
04 juli 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
12 september 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
26 september 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
10 oktober 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
17 oktober 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
14 november 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
21 november 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
06 december 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- raadzaal
31 januari 2017, 19:30

Documenten:

  • 24. college; stadhuis
Status van het stadhuis De Gecroonde Bel, Bredaseweg 106
18 januari 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
Werkatelier Oosterhouts DNA gezocht (eerste fase om te komen tot een nieuwe integrale toekomstvisie voor Oosterhout) raadzaal
07 februari 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
- -
08 maart 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen documenten
aftrapbijeenkomst Surplus, Juszt en informatiemarkt WMO n.t.b.