Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Ingekomen stukken

Hier ziet u een overzicht van alle ingekomen stukken.

Ontvangstdatum Afzender Titel Datum raadsvergadering
6 januari 2017 Raad van State

21. RvS; bestemmingsplan Buitengebied 2013 (Lint Oosteind) Reparatieherziening 2016

24-01-2017 pdf
6 januari 2017 Raad van State

20. RvS; bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herz. 1 (Bergvlietse Bossen)

24-01-2017 pdf
10 januari 2017 college B&W

22. college; jaarsverslag Leerplicht 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

24-01-2017 pdf
13 januari 2017 VNG

23. VNG; Lbr. 17/001 Hulpmiddelen van thuiswonende cliƫnten met een WIz-indicatie

24-01-2017 pdf
16 januari 2017 College B&W

5b. Planning voortgang adviesraad Sociaal Domein (SD)

24-01-2017 pdf
17 januari 2017 Wethouder Van der Helm

24. college; stadhuis

31-01-2017
24-01-2017
pdf