Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsvergadering

Datum / Tijd
08 november 2016, 15:30
Locatie
raadzaal
Bijzonderheden
begroting

dinsdag 08 november 2016

Agenda

De definitieve agenda van de raad is vastgesteld tijdens de betreffende vergadering. De agenda bestaat uit diverse agendapunten. De punten zijn aanklikbaar en bij de agendapunten ziet u het besluit dat de raad heeft genomen. Indien er moties of amendementen zijn ingediend, kunt u dit ook zien. Tevens kunt u alle bijbehorende documenten downloaden.

Agendapunten Besluit
1 Vaststelling van de voorliggende agenda

Bijbehorende stukken

 • Definitieve raadsagenda
Aangenomen
2

Programmabegroting 2017 - 2020

Besluit
Aangenomen
Laatst gewijzigd op
9 november 2016
Raadsnotanummer
0160454

Documenten bij agendapunt

Titel
1 Programma begroting 2017 - 2020 (Raadsnota) download
2 Bijlage 1 - Boekwerkprogrammabegroting 2017 - 2020 (Bijlage) download
3 Bijlage 2 - Bijlagenboek programmabegroting 2017 - 2020 (Bijlage) download
4 memorie van antwoord begroting 2017 (Sjabloon vraag) download
5 bijlage bij memorie van antwoord 3-11-2016 BI.0160538 - bijlage 2 - specificatie huurinkomsten gemeentelijke accommodatiespdf (Sjabloon vraag) download
6 A1 werkgelegenheid en economie (Amendement) download
7 A2 innovatiebudget cultuur (Amendement) download
8 A3 ingetrokken evenementenbeleid en -beleidsregels (Overige) download
9 A4 invoering nieuwe afvalinzamelmethodiek (Amendement) download
10 A5 duurzame energie (Amendement) download
11 M1 investeringen (Motie) download
12 M2 ingetrokken stadhuis centrum (Overige) download
13 M3 ingetrokken stadsagenda 2022 (Overige) download
14 M4a ingetrokken leefbaarheid Oosteind (Overige) download
15 M4b Oostquartier (Motie) download
16 M5 ingetrokken investeringen sportaccommodaties (Overige) download
17 M6 sterke lokale omroep (Overige) download
18 M7 ingetrokken visie Heuvel (Overige) download
19 M8 ingetrokken groenfonds (Overige) download
20 M9 ingetrokken onderzoek cumulatie-effecten eigen bijdrages in relatie tot niet-gebruik (Overige) download
21 M10 ingetrokken dagbesteding Floraliaterrein (Overige) download
22 M11 ingetrokken grenzen aan de groei (Overige) download
23 M12 parkeergarage (Motie) download
24 M13 ingetrokken veiligheid buurten (Overige) download
3 2e Concernrapportage 2016

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1 - 2e Concernrapportage 2016
 • Bijlage 2 - Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016
 • Bijlage 3 - Notitie grondexploitaties van de commissie BBV (maart 2016)
 • advies auditcommissie 2e concernrapportage 2016
 • 2e concernrapportage 2016
Aangenomen
4 Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2018

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1 - Beleidsmatige en financiĆ«le richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2018
 • Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2018
Aangenomen
5 Algemene beschouwingen

Bijbehorende stukken

 • Algemene beschouwingen - bijdrage Gemeentebelangen - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage D66 - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage GBV - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage VVD Oosterhout - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage GroenLinks - begroting2017
In totaal 9 documenten
Aangenomen