Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsvergadering

Datum / Tijd
08 november 2016, 15:30
Locatie
raadzaal
Bijzonderheden
begroting

dinsdag 08 november 2016

Agenda

De definitieve agenda van de raad is vastgesteld tijdens de betreffende vergadering. De agenda bestaat uit diverse agendapunten. De punten zijn aanklikbaar en bij de agendapunten ziet u het besluit dat de raad heeft genomen. Indien er moties of amendementen zijn ingediend, kunt u dit ook zien. Tevens kunt u alle bijbehorende documenten downloaden.

Agendapunten Besluit
1 Vaststelling van de voorliggende agenda

Bijbehorende stukken

 • Definitieve raadsagenda
Aangenomen
2 Programmabegroting 2017 - 2020

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1 - Boekwerkprogrammabegroting 2017 - 2020
 • Bijlage 2 - Bijlagenboek programmabegroting 2017 - 2020
 • memorie van antwoord begroting 2017
 • bijlage bij memorie van antwoord 3-11-2016 BI.0160538 - bijlage 2 - specificatie huurinkomsten gemeentelijke accommodatiespdf
 • Programma begroting 2017 - 2020
In totaal 24 documenten
Aangenomen
3 2e Concernrapportage 2016

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1 - 2e Concernrapportage 2016
 • Bijlage 2 - Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016
 • Bijlage 3 - Notitie grondexploitaties van de commissie BBV (maart 2016)
 • advies auditcommissie 2e concernrapportage 2016
 • 2e concernrapportage 2016
Aangenomen
4 Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2018

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1 - Beleidsmatige en financiĆ«le richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2018
 • Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2018
Aangenomen
5 Algemene beschouwingen

Bijbehorende stukken

 • Algemene beschouwingen - bijdrage Gemeentebelangen - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage D66 - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage GBV - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage VVD Oosterhout - begroting 2017
 • Algemene beschouwingen - bijdrage GroenLinks - begroting2017
In totaal 9 documenten
Aangenomen