Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsvergadering

Datum / Tijd
17 december 2013, 19:30
Locatie
raadzaal
Bijzonderheden
-

dinsdag 17 december 2013

Agenda

De definitieve agenda van de raad is vastgesteld tijdens de betreffende vergadering. De agenda bestaat uit diverse agendapunten. De punten zijn aanklikbaar en bij de agendapunten ziet u het besluit dat de raad heeft genomen. Indien er moties of amendementen zijn ingediend, kunt u dit ook zien. Tevens kunt u alle bijbehorende documenten downloaden.

Agendapunten Besluit
1 Definitieve raadsagenda

Bijbehorende stukken

 • Definitieve raadsagenda d.d. 17 december 2013
Aangenomen
2 Notulen van de raadsvergadering van 22 oktober 2013

Bijbehorende stukken

 • Notulen van de raadsvergadering van 22 oktober 2013
Aangenomen
3 Notulen van de raadsvergadering van 23 oktober 2013

Bijbehorende stukken

 • Notulen raadsvergadering 23 oktober 2013
Aangenomen
4 Notulen van de raadsvergadering van 12 november 2013

Bijbehorende stukken

 • Notulen raad 12 november 2013
Aangenomen
5 Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven

Bijbehorende stukken

 • 2. VNG: Lbr. 13/082 akkoord pensioen gemeenteambtenaren
 • 5. B&W; vaststellen verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2014
 • 6. P. Huijbregts: parkeren aan wegen door bosgebied Dorst
 • 4. werkgroep EVA; economie en arbeidsmarkt
 • 7. gemeente Waalwijk: motie onderzoek en winning schaliegas
In totaal 79 documenten
Aangenomen
6 Brieven schrijven voor gevangenen
Er zijn (nog) geen documenten aan dit agendapunt gekoppeld
Aangenomen
7 Kredietvotering aankoop modernisering busstation Leijsenhoek

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1 Ontwerp busstation Oosterhout
 • Bijlage 2 Ontwerp busstation Oosterhout
 • Antwoorden sjabloonvragen busstation Leijsenhoek
 • 1. Kredietvotering aankoop modernisering busstation Leijsenhoek
 • Motie Onafhankelijke Fractie Kiosk busstation Leijsenhoek
Aangenomen
8 Wijzigingsverordening sociale zekerheid 2013 II

Bijbehorende stukken

 • Ter inzage 1 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012
 • Ter inzage 2 Re - integratieverordening Sociale Zekerheid 2012
 • Ter inzage 3 Afstemmingsverordening Sociale Zekerheid 2012
 • Bijlage 1. Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2013 II
 • Ter inzage 4 Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2010
In totaal 9 documenten
Aangenomen
9 2e Concernrapportage

Bijbehorende stukken

 • bijlage 1 2e concenrapportage 2013 - peildatum september
 • Antwoorden sjabloonvragen 2e concernrapportage 2013
 • Oosterhout onderzoek samenwerking H19 - Theek 5
 • Projectvoorstel businesscase H19 - Drijver en partners
 • 1. 2e Concernrapportage 2013
Aangenomen
10 Businesscase 60+

Bijbehorende stukken

 • Antwoorden sjabloonvragen businesscase 60+
 • 1. Businesscase 60+
Aangenomen
11 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Oosterhout 2014

Bijbehorende stukken

 • Bijlage 1. OZB - berekening 2014
 • Bijlage 2. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
 • Bijlage 3. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
 • Bijlage 4. Verordening hondenbelasting Oosterhout 2014
 • Bijlage 5 Verordening Toeristenbelasting Oosterhout 2014
In totaal 22 documenten
Aangenomen
12

Aanpassing velvergunningbeleid

Besluit
Geamendeerd aangenomen
Laatst gewijzigd op
18 december 2013
Raadsnotanummer
0131008

Documenten bij agendapunt

Titel
Bijlage 1 Aanpassing velvergunning (Bijlage) download
3 Bijlage 2 Het bewaren van houtopstanden - APV Oosterhout 2013 (Bijlage) download
4 Antwoorden sjabloonvragen velvergunningbeleid (Sjabloon vraag) download
5 Compacte lijst monumentale bomen (Stuk ter inzage) download
6 1. Aanpassing velvergunningbeleid (Raadsnota) download
7 Mondeling amendement CDA (Amendement) download
8 Amendement Velvergunningenbeleid grootte tuinen (Amendement) download
9 Motie Groen Brabant Velvergunningenbeleid procedure aanpassen (Motie) download
13 Motie nav Interpellatiedebat ecopassage

Bijbehorende stukken

 • Motie Groen Brabant ecopassage viaduct Hoevestraat
Verworpen
14 Motie Gemeentebelangen Ecopassage

Bijbehorende stukken

 • Motie voortgangssituatie Hoevestraat
Aangenomen