Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Moties

Op dit scherm staat het overzicht van de moties die in dit jaar zijn ingediend. Door op de jaartallen te klikken, kunt u door de jaren heen navigeren. U kunt de volgorde van de lijst veranderen door op de tussenkopjes te klikken.Moties zijn verzoeken aan college, raad of griffie die zijn ingediend tijdens een raadsvergadering. Soms horen moties bij een raadsnota, soms worden ze als apart verzoek ingediend. Indien een meerderheid van de raad voorstemt, is de motie aangenomen.

Datum Essentie Indiener(s) Raadsnota Besluit