Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsnota's

Op dit scherm ziet u het overzicht van de raadsnota's van dit jaar. U kunt door de jaren heen navigeren door op de jaartallen te klikken.Raadsnota's zijn voorstellen van het college. Het college vraagt aan de raad om hier tijdens een raadsvergadering een besluit over te nemen. Wanneer de meerderheid van de raad voor stemt is de nota aangenomen. Soms wordt een nota geamendeerd aangenomen (zie amendementen) of staken de stemmen. Dan wordt in de eerstvolgende vergadering de nota wederom in stemming gebracht.

Vergaderdatum Titel Raadsnota Besluit