Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsnota's

Op dit scherm ziet u het overzicht van de raadsnota's van dit jaar. U kunt door de jaren heen navigeren door op de jaartallen te klikken.Raadsnota's zijn voorstellen van het college. Het college vraagt aan de raad om hier tijdens een raadsvergadering een besluit over te nemen. Wanneer de meerderheid van de raad voor stemt is de nota aangenomen. Soms wordt een nota geamendeerd aangenomen (zie amendementen) of staken de stemmen. Dan wordt in de eerstvolgende vergadering de nota wederom in stemming gebracht.

Vergaderdatum Titel Raadsnota Besluit
24 januari 2017

1. Schrijven van brieven voor gevangenen

016079571 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

1. Concept-raadsagenda 24 januari 2017

0160648 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Vaststelling van bestemmingsplan 'De Contreie 2017 "

0160508 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Ontslag en benoeming lid Commissie Ombudsman

0160548 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017 - 2020

0160564 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Elektronische tijdwaarneming Recreatieoord de Warande 50 meter bad

0160610 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

0160627 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout

0160649 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Verordening geurhinder en veehouderij

0140127 Volgt komende vergadering pdf
24 januari 2017

Vaststelling bestemmingsplan 'Dorst, herziening 2 ( Oude Tilburgsebaan)

0160600 Volgt komende vergadering pdf