Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsvergaderingen

Hieronder ziet u een overzicht van alle raadsvergaderingen, gegroepeerd per jaar, op chronologische volgorde. Door de klikken op de vergaderdatum, komt u in de agenda van de vergadering. De gemeenteraad vergadert in beginsel iedere maand op een dinsdagavond. Gedurende het zomerreces zijn er geen vergaderingen. Soms wordt er een bijzondere raadsvergadering toegevoegd aan het jaarprogramma. Deze kunt u in het overzicht makkelijk herkennen.

Aanvang Bijzonderheden
24 januari 2017, 19:30

Onderwerpen zijn o.a.:

  • 1: Schrijven van brieven voor gevangenen
  • 2: Ontslag en benoeming lid Commissie Ombudsman
  • 3: Herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • 4: Elektronische tijdwaarneming Recreatieoord de Warande 50 meter bad
  • 5: Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017-2020
In totaal 12 onderwerpen in deze raadsvergadering
21 februari 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
21 maart 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
18 april 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
-
16 mei 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
12 juni 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
Perspectiefnota en jaarrekening
15 juni 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
Perspectiefnota en Jaarrekening
11 juli 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
19 september 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
24 oktober 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
07 november 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten
Begroting
12 december 2017, 19:30
Deze vergadering heeft (nog) geen vergaderpunten