Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Raadsvergaderingen

Hieronder ziet u een overzicht van alle raadsvergaderingen, gegroepeerd per jaar, op chronologische volgorde. Door de klikken op de vergaderdatum, komt u in de agenda van de vergadering. De gemeenteraad vergadert in beginsel iedere maand op een dinsdagavond. Gedurende het zomerreces zijn er geen vergaderingen. Soms wordt er een bijzondere raadsvergadering toegevoegd aan het jaarprogramma. Deze kunt u in het overzicht makkelijk herkennen.

Aanvang Bijzonderheden