Gemeente Oosterhout Raadsinformatiesysteem Home

Sjabloon vragen

Hieronder ziet u het overzicht van de sjabloonvragen. Deze zijn gegroepeerd per jaar. U kunt ze sorteren door op de tussenkopjes te klikken.Raadsleden kunnen zich voorbereiden op een raadsvergadering en de behandeling van raadsnota's door het stellen van technische vragen aan het college. Deze vragen worden 'sjabloonvragen' genoemd. De fracties stellen de vragen twee weken voor de raadsvergadering en het antwoord is een week later binnen. Een sjabloonvraag gaat altijd over een raadsnota.

Ontvangstdatum Titel Raadsnota
16 januari 2017

Antwoord sjabloonvraag: Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

0160627 pdf
16 januari 2017

Antwoord sjabloonvraag: bestemmingsplan 'de Contreie (2017)

0160508 pdf
16 januari 2017

Antwoord sjabloonvraag: Ontslag en benoeming lid Commissie Ombudsman

0160548 pdf
16 januari 2017

Antwoord sjabloonvraag: Elektronische tijdwaarneming Warande

0160610 pdf
16 januari 2017

Antwoord sjabloonvraag: Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017

0160564 pdf